Psykologsamtaler.dk

Angst

Det er livsvigtigt for os, at vi kan føle angst. Sunde og hensigtsmæssige angstoplevelser hjælper os med at komme væk fra det, der er farligt. Vi mærker f.eks. øjeblikkelig angst, hvis vi ser en bil komme lige mod os med høj fart, og dette alarmberedskab hjælper os med at flytte os hurtigt væk fra farezonen.

Angst er problematisk, hvis man i et vedvarende mønster får symptomer på angst i situationer og ved hændelser, som de fleste vil vurdere som ufarlige. Når man plages af en angstlidelse, er man ikke ved at gå fra forstanden! Derimod er det naturlige alarmberedskab “løbet løbsk”. Angst er en meget plagsom psykisk lidelse, som man bør tage hånd om, og som der erfaringsmæssigt er gode behandlingsresultater med.

Symptomer på angst er f.eks. hjertebanken, trykken for brystet, svedafsondring, klamme hænder, rystelser, svimmelhed, rødmen, mundtørhed, kvalme, kvælningsfornemmelse, indre uro og urolig vejrtrækning.

Der er flere typer af angst. Nogle af de mest udbredte angstlidelser er:

Social angst/socialfobi: Ubehag ved situationer, hvor man er genstand for andres opmærksomhed. F.eks. kan det være, at man ikke bryder sig om at sige noget i forsamlinger, fordi man er bange for måske at komme til at ryste, rødme, stamme eller at virke dum.

Agorafobi: Er angst i forbindelse med at færdes uden for hjemmet, befinde sig i større menneskemængder og at være på offentlige steder som f.eks. i forretninger eller offentlige transportmidler.

Panikangst: Panikangst er kendetegnet ved pludselige og ubehagelige angstanfald, som ikke relaterer sig til konkrete situationer eller hændelser. Lidelsen er meget belastende, idet anfaldene typisk er uforudsigelige.

Generaliseret angst: Er et mere vedvarende angstberedskab, der ikke begrænser sig til specifikke situationer, og hvor man ofte er udpræget bekymret for at nærtstående personer eller klienten selv skal blive ramt af ulykke eller død.

Det kan være nødvendigt at tale med en psykolog, hvis man er plaget af angst. Psykologen kan hjælpe én til at lære, hvad angst er for noget, hvordan angst udvikles og forstærkes, og hvordan man kan bryde angstmønstre.

Der er mange måder at behandle angst på. En anerkendt og effektfuld metode er den kognitive terapi (se evt. Kognitiv terapi), hvor man arbejder med at ændre tankerne bag angsten, da disse er med til at fastholde tilstanden.

Tilbage

 

Login