Psykologsamtaler.dk

Livsmening

Jeg er særligt interesseret i spørgsmålet om livets mening, hvilket også var mit specialeemne på universitetet.

Noget tyder på, at det gennem de seneste årtier er blevet mere og mere vigtigt for mange mennesker selv at finde meningen med livet. At forsøge at realisere sig selv. Dette ses bl.a. af den stigende mængde litteratur, der handler om selvrealisering. For ikke at tale om foredrag og kurser hvor fokus er selvudvikling.

Vilkårene for nutidens moderne gennemsnitsmenneske er anderledes end for mennesker, der eksempelvis levede i starten af sidste århundrede og tidligere – dvs. for relativt kort tid siden. Her fandt man i langt større grad støtte og mening i troen på Gud samt i stabile familiemønstre. Altså i kollektive rammer. I dag er livssynet i vestlig kultur langt mere individualistisk. Det er i høj grad er op til hver enkelt af os selv at bane vejen gennem livet, selv at træffe livets store beslutninger og selv at være ansvarlige for vores lykke. Vi kan nærmest synes, at der er “forkert”, hvis vi ikke kan leve op til dette.

Det er på mange måder frisættende og positivt, at mennesket i større grad er blevet skipper på egen skude, men der er også en række negative konsekvenser i kølvandet. Fx lægger det individualistiske livssyn et stort pres på os hver især om at have succes og om at lykkes med det, vi gør. Vi kommer til at forvente af os selv, at vi kan spænde over mange forskellige menneskelige egenskaber og indtage mange forskellige roller. Vi skal være produktive, aktive, fagligt dygtige, pæne, attraktive, afholdte, sociale og…. Det kan ikke undre, at dette kan blive forvirrende, kompliceret, hæsblæsende, frustrerende, usammenhængende og – ja helt uoverkommeligt! Det er min opfattelse, at dette pres kan bringe os ud, hvor det er svært at se og mærke meningen med livet.

Det er min erfaring, at vi bl.a. kan hjælpes til at mærke meningen med vores liv ved at få øjnene op for, hvilke personlige værdier, egenskaber og kvaliteter vi egentlig har. Når vi bliver mere opmærksomme på at leve med vores indre værdier som kompasnåle, når der er sammenhæng mellem vores personlige værdier og de værdier, der ligger i dét, vi foretager os, bliver vi ofte mere tilfredse med os selv og med vores liv, og vi oplever hermed en højere grad af livsmening.

Nogle af de nyere kognitive metoder, som jeg arbejder med, fx ACT, er metoder, der særligt handler om at tune ind på værdier og på dét, som egentlig er personligt vigtigt for os.

Tilbage

Login