Psykologsamtaler.dk

Meningsløshed

Oplevelsen af meningsløshed er en gennemgribende følelse af, at ingenting i verden er noget ved – der er ikke noget ved noget. Tilstanden kan minde om depression, men oplevelsen af meningsløshed er særlig kendetegnet ved en udpræget følelse af tomhed.

Symptomer: Hvis man oplever livet som meningsløst, har man typisk symptomer som passivitet, tomhed og tristhed, og man kan føle, at man nærmest er “gået i stå”. Man er også mere ugidelig, træt og indadvendt end vanligt. Dette har intet med dovenskab at gøre, men er udtryk for den plagsomme situation, det er at opleve, at ingen ting giver mening for én.

Følelsen af meningsløshed kan bunde i mange forskellige ting. Ofte kan dele af kernen i problematikken sættes i forbindelse med eksistentielle/betydningsfulde spørgsmål i livet. Det kan være spørgsmål, der drejer sig om livets store temaer som f.eks. døden, friheden og ansvaret. Det kan også være mere hverdagsagtige eksistentielle spørgsmål som eksempelvis at lykkes som forælder eller at lykkes på jobbet.

Psykologen kan hjælpe med at finde ud af, hvad oplevelsen af meningsløshed handler om og er udløst af. Med afsæt i dette kan der arbejdes hen imod at genskabe en positiv og hensigtsmæssig måde at tænke om sig selv og sin tilværelse på. Man kan få hjælp til at forholde sig til de temaer, der er vigtige i sit liv, og man kan støttes i at komme i gang med de ting i livet, som er personligt meningsskabende.

 

Se evt. mere om livsmening og meningsløshed her: livsmening.

Tilbage

 


Login