Psykologsamtaler.dk

Mindreværd

Vi kan alle føle os mindre værd i konkrete situationer. Dette er sædvanligvis uproblematisk, såfremt situationerne opstår med tilpas lang tid imellem og med tilpas lille intensitet. Følelsen af mindreværd kan blive problematisk, hvis den bliver en del af vores generelle følelses- og adfærdsrepertoire og på den måde bliver en belastning i dagligdagen.

Mindreværdsfølelse hænger tæt sammen med begrebet “identitet”. Identitets-usikkerhed er et naturligt kendetegn i ungdomsårene, men usikkerhed omkring hvem man er, hvad man står for, og hvad der er værdifuldt for én kan også fortsætte videre i voksenlivet. Når man “vakler” i sit eget ståsted, kan en af følgerne blive, at man føler sig forkert og mindre værd end andre.

Symptomer på mindreværd er f.eks. at have hyppige tanker som “Jeg er ikke god til at…”, “Andre gør tingene bedre end mig” og “Jeg kan ikke gennemføre at…”. Sådanne tanker kan ledsages af ubehagelige følelser af at være mindre synlig end andre, at være andre underlegen, at være forkert, at være mindre gennemslagskraftig end andre eller at have mindre ret til at have sin egen mening end andre.

Ofte er de ovennævnte eksempler klientens egne tankekonstruktioner, som ikke stemmer overens med den faktiske virkelighed. Dette gør det dog ikke mindre plagsomt at opleve sig som mindre værd end andre!

Psykologen kan hjælpe med at ændre disse tankekonstruktioner og med at bygge selvværdet op igen. Man kan få hjælp til at udvikle nye strategier, så man får en anden måde at forholde sig til sig selv og sine omgivelser på. Alle rummer en unik kerne af ressourcer. Når man får hjælp til at folde denne kerne ud, styrker man sit selvværd og reparerer følelsen af mindreværd.

Tilbage

 

Login