Psykologsamtaler.dk

Psykologiske undersøgelser

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser og vurderinger af funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet, beskæftigelse og lignende revalideringsmæssige sager.

En psykologisk undersøgelse beskriver kognitive- og personlighedsmæssige ressourcer og barrierer i forhold til den enkelte situation og giver overblik over eventuelle behandlingsmuligheder, skånehensyn og prognose for tilstanden. Der gives konkrete anbefalinger i forhold til dét, som der spørges til.

Undersøgelsen kan omfatte fuld udredning og således beskrive den samlede funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet. Behovet kan også være en del-undersøgelse ved afgrænsede problemstillinger, spørgsmål om konkrete arbejdsopgaver, funktionsområder mv.

Jeg tilrettelægger undersøgelserne individuelt, og de omfatter en bred vifte af testning af kognitive og personlighedsmæssige ressourcer og barrierer.
Bl.a. testes:

  • Indlærings- og hukommelsesevne
  • Psykomotorisk tempo
  • Abstraktionsniveau
  • Koncentrationsevne
  • Spændvidde
  • Eksekutive funktionsevner (fx igangsættelse, overblik og fleksibilitet)
  • Følelsesmæssig organisering
  • Personlighedsstruktur

Undersøgelserne finder primært sted på min klinik i Svendborg, men jeg kører også ud ved behov for dette. Jeg ser typisk en borger 2 gange i forbindelse med udredningen. Det kan dog variere. Hertil kommer mulighed for tilbagemelding.

Pris aftales individuelt og afhænger af, hvor omfattende en undersøgelse, der er behov for. Jeg har beskæftiget mig med psykologiske undersøgelser siden 2007.

Tilbage

Login