Psykologsamtaler.dk

Sorg

Vi reagerer med sorg, når vi mister noget, der er meget betydningsfuldt for os – ofte et andet menneske. Sorg og bekymring er nogle af livets naturlige, men smertefulde elementer. Sorgprocesser kan være langvarige; ofte kan det tage et par år, før man er helt ude af en sorg. Der bør tages hånd om intens og langvarig sorg, idet uafsluttet sorg kan føre til psykiske lidelser som angst, depression og stressreaktioner (PTSD, posttraumatic stress disorder). Se evt. stress.

I nogle kulturer er sorg og sorgritualer en traditionsbunden og synlig del af samfundsbilledet. I vores samfund er det derimod ikke særlig udbredt, at vi dyrker sorg eller viser vores sorg offentligt. Vi har også tendens til at have svært ved at forholde os til personer i sorg, fordi vi måske er usikre på, hvad vi skal sige, og hvad vi skal gøre. Derfor er sorg overvejende en “privatsag” og i nogle sammenhængende tabubelagt.

Vi sætter ofte sorg i forbindelse med det at miste et nærtstående menneske, men sorg knytter sig f.eks. også til at miste sit job, at komme ud for alvorlig ulykke eller sygdom, at blive mobbet eller at blive skilt.

Sorgprocesser har symptomer som gråd, nedtrykthed, fortvivlelse, forvirring, følelsesvirvar, skyldfølelse, vrede, søvnløshed, rastløshed og selvmordstanker.

Der er i dag bred enighed om, at sorgprocesser er helt individuelle. Det vil sige, at man ikke længere mener, at mennesker, der sørger, gennemgår en bestemt rækkefølge af sorgfaser. Derimod mener man, at der er forskellige “opgaver”, som sørgende gennemgår på hver deres individuelle måde – f.eks. at erkende hvad der er sket, at fordybe sig i sine følelser og at reetablere sig i livet ved eksempelvis at genoptage gamle rutiner og udvikle nye roller.

Vi rammes forskelligt af sorg og reagerer forskelligt. Dette afhænger af vores personlighed, vores personlige ressourcer, hvordan vi er vokset op, og hvordan vores familiebånd og netværk er.

En psykolog kan hjælpe en sørgende med at arbejde med sin sorgproces. Man kan arbejde hen imod, at processen på den ene side bliver så håndterbar for klienten som mulig og på den anden side også så dyb, at klienten kommer hel og styrket gennem sorgen.

Man vil typisk veksle mellem at arbejde med tabet og med at (gen)etablere relationer, roller, interesser, værdier, visioner og fremtidspejlemærker. At miste og at gennemleve en sorg skaber i sagens egen natur en stor forandring. Men en sorgproces kan også give anledning til sekundære forandringer og udviklingsprocesser, der ikke umiddelbart handler om den eller det, man reelt har mistet. På denne måde kan der være positive konsekvenser af at gennemleve en sorg.

Tilbage

 

Login