Psykologsamtaler.dk

Studieproblemer

De fleste studerende oplever ind imellem, at deres studie er trivielt og hårdt, og at det kræver mange ressourcer at knokle sig igennem et semester. Det er der ikke noget underligt i! Men nogen gange kan man køre så fast i sit studie, at det er rigtig svært at “vende skuden” igen. En svær studieperiode kan gribe om sig til f.eks. også at påvirke ens sociale relationer, familiemæssige forhold samt ens eget humør, selvbillede og selvværd – og omvendt!

Studierelaterede problematikker kan f.eks. handle om:

  • Eksamensangst
  • Tvivl og retningsløshed
  • Social angst se evt. angst
  • Manglende motivation og engagement
  • Studiestruktur
  • Sociale problemer
  • Manglende støtte fra familien
  • Bekymringer om fremtiden

Hvis man har svært ved at finde tilbage på den rette studiekurs, kan det være en god ide at tale med sine venner eller familie om det. At dele sine frustrationer med andre kan give nye ideer og input til, hvordan man kan komme videre, og det kan være rart at høre, at man ikke er den eneste, som oplever at være kørt fast.

Det kan også være en løsning at tale med en psykolog, som vil kunne hjælpe med at lære at tænke, handle og forholde sig anderledes til den konkrete situation. Sammen med psykologen kan man arbejde med at finde frem til, hvad der er kernen i problematikken, og man kan opdage nye strategier og redskaber, der kan være med til at ændre de svære oplevelser og følelser og hjælpe én videre.

Tilbage

 

Login