Psykologsamtaler.dk

Privatlivspolitik

Psykologer er underlagt en række etiske retningslinjer, og der er tavshedspligt jf Psykologloven.

Som sundhedsfaglig person arbejder jeg også inden for rammerne af, den til enhver tid gældende, persondataforordning. EU har lavet en ny forordning (GDPR) pr. 25/5-18. Hensigten med de nye regler er primært at sørge for, at rettigheder og kontrol over data ligger hos den enkelte borger.

Som klient hos mig betyder det overordnet følgende:

*Elektroniske og fysiske persondata behandles med sikkerhed og fortrolighed.
*Jeg skriver journal, som du har ret til at få adgang til. Din journal ligger i sikret it-journalsystem eller bag lås hos mig.
*Jeg tilintetgør din journal 5 år efter, at du sidst har været hos mig.
*Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge eller andre, hvis du har givet dit samtykke til dette.
*Jeg giver kun oplysninger videre om dig, fx til din læge, hvis du har givet mig dit samtykke til det.
*Jeg har tavshedspligt og arbejder inden for rammerne af psykologloven.
*Jeg sender relevante oplysninger til min revisor for at få lavet mit regnskab. Revisoren har tavshedspligt.
*Jeg sender relevante oplysninger til evt. betalere, hvis nogen (fx kommune eller forsikringsselskab) betaler dine regninger.

Hvis du vil læse mere om EU’s persondataforordning, kan du fx kigge på www.datatilsynet.dk

Se evt. også mere på www.danskpsykologforening.dk

Tilbage

Login