Psykologsamtaler.dk

Udbrændthed

Udbrændthed er kronisk stress. Derfor har tilstanden mange lighedspunkter med andre stresstilstande. Udbrændthed er en følelsesmæssig udmattelse, der bl.a. kan føre til negativitet, manglende motivation, tab af engagement i sine omgivelser og i egne projekter, tab af funktionsevne og til fysisk sygdom.

Udbrændthed hænger ofte sammen med arbejdsrelateret stress. Der kan være mange årsager til, at man til sidst ikke kan tåle at være i en stresstilstand længere og “brænder ud”. Måske skyldes det dårlig ledelse, belastende kollegiale forhold, dårlig organisering af arbejdet, usynlige rollekrav, uforudsigelighed eller for store krav.

Udbrændthed kaldes også for en “udmattelsesdepression” og har således depressionslignende symptomer. Det kan eksempelvis være træthed, følelses-udsving, ligegyldighed, manglende engagement, nedtrykthed, håbløshed, hovedpine, nakkesmerter, rygsmerter, svimmelhed, urolig hjerterytme, indre uro og koncentrationsbesvær.

Nyuddannede folk og folk, der arbejder med mennesker, er statistisk set i de største risikogrupper for at blive ramt af udbrændthed. Man mener, dette hænger sammen med, at nyuddannede ofte har store forventninger til deres job og til dem selv og lægger et stort engagement på arbejdspladsen samtidig med, at de ikke har så stor en erfaringsballast at stå imod med. Folk, der arbejder med mennesker, er herudover hele tiden på en form for “følelsesmæssigt arbejde”, hvilket kan være opslidende.

Udbrændthed kan hænge sammen med, hvor meget vi identificerer os med vores job. I dag går vi primært på job, fordi det betyder noget for os og ikke bare for at få “smør på brødet”. Personer, som er meget pligtopfyldende, pålidelige og engagerede, og som lægger en stor del af deres identitet i jobbet, har større risiko for at blive udbrændte end andre, fordi de i højere grad kan blive personligt berørt, når der er vanskeligheder på jobbet, end andre som ikke har det samme arbejdsmæssige engagement. På denne måde er der tit en sammenhæng mellem udbrændthed og andre psykologiske områder som identitetskrise og meningen med livet (se evt. livsmening).

Psykologen kan hjælpe med at få klarhed over situationen og med at få bevidstgjort, og sat ord på, de mange følelser der er involveret. Man kan f.eks. arbejde med at omdefinere sin målsætning mht. arbejdet, da udbrændthed ofte knytter sig til høje og urealistiske forventninger. Man kan også få hjælp til at blive i stand til at sætte personlige og hensigtsmæssige grænser for, hvad man kan være med til, hvor meget man kan håndtere, hvad der er vigtigt for én mv.

Psykologen har endvidere en faglig og teoretisk baggrund for at kunne hjælpe med at arbejde dybere med de personlige anliggender, der ligger til grund for, at man blev udbrændt.

Tilbage

 

Login