Psykologsamtaler.dk

Depression

Depression er en af de hyppigst forekommende psykiske lidelser. Ca. hver femte dansker rammes på et tidspunkt i livet af depression, og mange vil desværre opleve, at depressionen vender tilbage. Det er vigtigt at forebygge tilbagefald, idet risikoen for at udvikle en kronisk, depressiv tilstand øges for hver depressive periode. Forskningen viser, at samtaleterapi spiller en væsentlig rolle mht. at hindre tilbagefald.

Depression kan skyldes mange ting og har mange forskellige former, grader og varigheder. Depression kan optræde alene eller i forbindelse med f.eks. angst, krise og stress. De udløsende faktorer kan både findes i omgivelserne og i personens indre.

Symptomer: At være deprimeret kan føles som at gå rundt med mørke briller på. Symptomer på depression er typisk: tristhed, ked-af-det-hed, manglende interesse for ting i omgivelserne, nedsat evne til at være social, svigtende selvtillid, ændret selvopfattelse, skyldfølelse, koncentrationsbesvær, oplevelsen af at selv små hverdagsting er uoverskuelige, ændret søvnmønster, ændret appetit, selvmordstanker og nedsat seksuel lyst.

En depression går i mange tilfælde over, men en psykolog kan bidrage til, at man kommer sig hurtigere, end hvis man ikke arbejder med sin situation. Og mere væsentligt er det, at psykologhjælp kan mindske risikoen for tilbagefald.
Psykologen kan f.eks. hjælpe med at ændre forvrængede forestillinger om én selv, omgivelserne og fremtiden. Man vil typisk også arbejde med at forstå og forholde sig anderledes til det, som har udløst depressionen, så man i fremtiden rustes til at ændre mønstrene, der har ført til den depressive tilstand.

Ved sværere depressioner vil man ofte kombinere samtaleterapi med medicin, der påvirker særlige signalstoffer i hjernen.

Tilbage

 

Login