Psykologsamtaler.dk

Kognitiv terapi

Jeg arbejder primært med kognitiv terapi (en metode, der fokuserer på vores måde at tænke om ting på) men tilpasser den terapeutiske metode til den enkelte klient og problemstilling. Ikke alle terapiformer er lige virksomme overfor en konkret problemstilling, og ikke alle metoder passer til alle mennesker, så hvert terapiforløb tilrettelægges individuelt.

Hvad er kognitiv terapi?

Kernen i kognitiv terapi er, at vores tanker er styrende for, hvordan vi oplever, forstår og fortolker os selv, andre og omverdenen og hermed styrende for, hvordan vi handler og agerer. Og disse måder, som vi opfatter ting på og handler på, er afgørende for, hvordan vi føler. Ændringer i tanker, opfattelser, fortolkninger og vurderinger samt ændrede handlinger bliver forenklet sagt vejen til regulering af følelser.

Det er således vores tanker og handlinger, der i stor udstrækning bestemmer, om vi fx. føler os godt eller skidt tilpas i små rum, om vi bliver bange, når vi opdager en ny plet på huden, eller om vi bliver utilpasse, når vi befinder os i større menneskemængder. For det meste er de nævnte situationer ikke i sig selv farlige, men pga. vores “bagage”, tidligere oplevelser og erfaringer, kan helt ufarlige situationer, via vores bevidste eller ubevidste tænkning, fortolkninger  og handlinger, fx udløse angst eller andre ubehagelige følelser.

På den måde er det centrale værktøj i kognitiv terapi at forsøge at ændre urealistiske tanker og vurderinger til mere hensigtsmæssige og selvunderstøttende fortolkninger, der er i overensstemmelse med den faktiske virkelighed. På denne måde har man bedre mulighed for at handle på måder, der er gavnlige og omsorgsfulde og herved fås ofte lindring og bedring i følelser.

Kognitiv terapi er forskningsmæssigt velunderbygget og er en forandringsskabende og effektiv metode ved fx. depression, angst (panikangst, socialangst, generaliseret angst, eksamensangst), mindreværd og stress.

Jeg er særligt interesseret i at arbejde med de nyere kognitive behandlingsformer som ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og CFT (Compassion Focused Therapy). I ACT har man fokus på at lade sine valg og handlinger guide af personligt meningsfulde værdier, og i CFT forsøger man at opøve medfølelse og dyb forståelse for sig selv og andre som værende eksistenser, der, udover at være bevidste, også styres af fælles biologiske og evolutionære mekanismer, som vi ikke altid kan kontrollere.

Sådan arbejder jeg også

Jeg gør også brug af psykodynamisk terapi og af metoder inden for eksistentialistisk retning. Herudover arbejder jeg med Imago-metoden, der særligt er velegnet ved parsamtaler.

Tilbage

Login