Psykologsamtaler.dk

Krise

Vi vil alle på et tidspunkt i livet opleve at stå i en større eller mindre krise. Krise er en naturlig og uundgåelig del af tilværelsen, hvor vi psykisk bringes ud af balance – det helt væsentlige er dog, hvordan vi magter at bringe os selv tilbage i ligevægt igen.

Kriser indtræde ofte, når vi bliver udsat for en hændelse eller en situation, som vi ikke umiddelbart kan rumme og løse, og som vi ikke kan få fodfæste i. Organismen bruger en masse energi på at komme overens med situationen, og vi mister for en tid vores sædvanlige psykiske ligevægt.

Symptomerne på krise er meget individuelle. Nogle mennesker reagerer med ked-af-det-hed og gråd, andre med at trække sig ind i sig selv. Endnu andre reagerer med afmagt, fortvivlelse og forvirring. Typisk plages en kriseramt også af søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, følelsesudsving, angst og bekymring.

Der er forskellige former for kriser:

Livskriser eller “tilpasningsreaktioner” er noget de fleste af os kommer ud for. Livskriser knytter sig til større livsændringer eller belastende hændelser, der ikke er akutte. Vi gennemlever f.eks. livskriser, hvis vi mister en person i den nærmeste familie eller omgangskreds, hvis vi bliver sagt op fra et godt job, eller hvis vi bliver skilt og skal starte et nyt liv op.

Akutte kriser (akutte belastningsreaktioner) opstår typisk som følge af en pludselig og uventet, voldsom begivenhed. Det kan f.eks. være i forbindelse med en nærtståendes tragiske dødsfald, i forbindelse med at miste et barn eller i tilknytning til overfald eller anden ulykke. Akutte kriser udløser ofte en chokreaktion hos den ramte, som der bør tages hånd om.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD, posttraumatic stress disorder) er en forlænget eller forsinket krisereaktion efter en alvorlig eller livstruende hændelse. PTSD er bl.a. kendetegnet ved flash backs i situationer, der minder om den belastende hændelse, og tilstanden er pinefuld i og med, at den kan være langvarig og ofte ikke umiddelbart klinger af med tiden.

Mange kommer gennem en krise med støtte fra familie, venner og kolleger. Men det kan også blive nødvendigt at tale med en udenforstående professionel, som kan se situationen fra en anden vinkel. En krise, som varer ved og ikke bearbejdes kan udvikle sig til depression.

 

Psykologen kan hjælpe med at få klarhed over de mange følelser og tanker, der knytter sig til den belastende oplevelse. Der kan arbejdes med oplevelserne, der ligger til grund for krisen. Der kan også arbejdes med at skabe en alternativ forestilling om det skete, hvilket kan hjælpe klienten til at etablere en anden og mere tålelig mening med den belastende hændelse. På den måde er der større mulighed for, at tankerne og følelserne får en hensigtsmæssig placering og rolle i det videre liv.

Tilbage

 


Login